Werving & selectie Model

Werving & selectie model

Elke vacature is uniek. Hierdoor is ook elke wervings- en selectieprocedure uniek. Statter Recruitment hanteert een model dat zowel zorgvuldigheid als flexibiliteit garandeert. Dit model vormt de basis voor maatwerk dat we gebruiken voor al onze opdrachten in overleg met onze klanten. Door de werkwijze, procedurestappen en planning met u vast te leggen in een actieplan, weet u vanaf het begin waar u staat en welke resultaten u op welk moment kunt verwachten. Ons wervingsmodel bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1
Grondige functieoriëntatie: Door tijd en aandacht te investeren in een grondige oriëntatie op de functie en uw organisatie, zijn we in staat om u een goed doordacht en gefundeerd advies te geven over de meest veelbelovende wervingsstrategie.

Stap 2
Functieprofiel: Voor de zoektocht naar de juiste kandidaten voor uw positie, beginnen we met het opstellen van een gewenst functieprofiel.

Stap 3
Bestand- en open zoekopdracht: We zoeken kandidaten voor u in onze hoogwaardige kandidatendatabase (bestandzoekopdracht). Dit bestand stelt ons vaak in staat om enkele geschikte kandidaten te selecteren. Daarnaast vinden we binnen ons uitgebreide netwerk geschikte kandidaten voor uw functie (open zoekopdracht). Hierdoor krijgt u de exclusieve mogelijkheid om contact op te nemen met kandidaten die (nog) niet actief zijn op de arbeidsmarkt. We informeren potentiële kandidaten uiteraard discreet.

Stap 4
Advertentieopmaak: We adverteren bij voorkeur in een aantrekkelijke lay-out met uw logo en het logo van Statter Recruitment. Dit zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering in de respons. Kandidaten oriënteren zich graag op de vacature via een wervingsbureau en maken op een later tijdstip kennis met de organisatie. In sommige gevallen kan het ook wenselijk zijn dat de zoektocht naar nieuw talent in stilte plaatsvindt. Een anonieme wervingsadvertentie onder het logo van Statter Recruitment kan in dat geval een oplossing bieden. Advies over de meest effectieve media voor de functie is gratis en de installatiekosten zijn meestal lager bij Statter Recruitment.

Stap 5
Preselectie: De kandidaten die wij aan u presenteren, worden altijd voorgeselecteerd door een van onze recruitment specialisten in een neutrale omgeving. Onze interviews zijn beknopt en gericht, en resulteren in een gefundeerde beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat.

Stap 6
Presentatie: Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de hand van anonieme, maar actuele cv’s in een duidelijke presentatie. Hierdoor bespaart u tijd, omdat alleen de geschikte kandidaten worden voorgesteld. U beslist welke kandidaten u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Stap 7
Wij ondersteunen, u beslist: Wij adviseren en assisteren u bij het samenstellen van selectie- en adviescommissies. We bereiden persoonlijke consultaties voor en bieden u de mogelijkheid om de commissieleden te trainen.

Stap 8
Beoordeling: Indien een beoordeling deel uitmaakt van de selectie, kan Statter Recruitment dit voor u regelen.

Stap 9
Coaching: Indien gewenst biedt Statter Recruitment een coachingsprogramma aan voor uw medewerkers. Het versterken van de professionele praktijk door zelfreflectie op persoonlijk en samenwerken staat hierbij centraal.

Stap 10
Evaluatie/nazorg: Statter Recruitment heeft een solide kwaliteitsprogramma. Tussen drie en zes maanden na de werving kijken we samen met uw nieuwe collega’s terug op de procedure, resultaten en prestaties tot nu toe. Uw waardevolle feedback en ervaring stellen ons in staat om continu aan onze kwaliteit te werken.

No cure, no pay
De kosten voor werving en selectie worden berekend op basis van een eenmalige vergoeding. U betaalt achteraf een vast bedrag op basis van ‘no cure, no pay’. Mocht de kandidaat uw organisatie verlaten als gevolg van de werving en selectie, dan zal Statter Recruitment kosteloos op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat voor u.

Wil u meer informatie? Neem contact met ons op!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid.