Job Title

Senior gereedschapsmaker

Share This Job
Required Skills:

statter

81 Active Positions

Job Description

Doel van de functie

Ontwikkelen, vervaardigen, repareren en onderhouden van fijnmechanische gereedschappen en verhelpen van gecompliceerde storingen.

 

Plaats in de organisatie

↑ Maintenance & Engineering Manager
Gereedschapsmaker allround

 

Omschrijving van de werkzaamheden

 

 1. Voorbereiding

Samen met de Projectleider vaststellen van de functionele eisen van de tools. Op aangeven van de Maintenance & Engineering manager uitvoeren van analyses van zich voordoende problemen
Lezen van de gereedschap- of producttekening en het opstellen van een tijdsplanning en kostenbegroting. Bepalen van de meest doelmatige materialen en bewerkingsmethode.

 

 1. Uitvoering
 • Maken van afspraken met de productie over de uit te voeren werkzaamheden en het tijdbeslag op de machines
 • Aanmaken van gereedschappen zoals snijsets en persgereedschap ten behoeve van de productie;
  • – Bedienen van conventionele verspaningsmachines en draadvonkmachines;
  • – Aanmaken van hulpgereedschappen en onderdelen voor de productiemachines;
  • – Pasmaken, bewerken, polijsten en samenbouwen van voorbewerkte onderdelen tot passtukken snij- en stansdelen en gereedschappen;
  • – Bewerken van gereedschappen om de juiste hardheid en taaiheid te verkrijgen;
  • – Kalibreren van gereedschappen en inbouwen, instellen en afstellen van diverse onderdelen in de machines;
  • – Beproeven van gereedschap op productiemachines onder productieomstandigheden;
  • – Controleren van het eerste product om vast te stellen of gereedschap aan de eisen voldoet;
  • – Reviseren van nauwkeurige spilmotoren ten behoeve van poeders;
  • – In overleg met de Maintenance & Engineering Manager of (Project) Engineer wijzigen van gereedschappen;
  • – Ingangscontrole van de door externe bedrijven geleverde gereedschappen en tools.

 

 1. Ontwikkelwerk/projectondersteuning
  • – Uitvoeren van technisch onderzoek en maken of aanpassen van specifiek gereedschap in overleg met de (Project) Engineer;
  • – Uitvoeren van inbouwwerkzaamheden conform specificatie en tekening;
  • – Doen van verbetervoorstellen op het gebied van aanpassingen aan machines, onderhoud-systematiek en kostenbesparing.

 

 1. Overige werkzaamheden
  • – Verhelpen van storingen aan het gereedschap tijdens het opstarten van en tijdens de productie;
  • – Registeren van uren en verantwoorden van de gewerkte tijd;-
  • – Rapporteren over uitgevoerde herstelwerkzaamheden;
  • – Tijdig melden van aan te schaffen onderdelen/gereedschappen/tools, zodat de produktie gewaarborgd is.
  • – Verwerken i.s.m. de Project Engineer van modificaties aan manuals en instructies.

 

Omschrijving per kenmerk

 

Kennis & ervaring

Is vereist van de / het:

 • – MBO (BOL4+) fijnmechanisch gereedschapsmaker werk- en denkniveau;
 • – organisatie en maintenance doelstellingen;
 • – productieorganisatie en de productieprocessen;
 • – materiaalkennis en de eigenschappen van de materialen bij (grote) temperatuurverschillen;
 • – Fijnstanstechniek;
 • – methodologisch analyseren van problemen en storingen
 • – gereedschapsleer
 • – lezen en interpreteren van tekeningen;
 • – bediening van verspaningsmachines;
 • – fijnmechanische meetapparatuur;
 • – diploma Green Belt (Six Sigma)
 • – vorm- en plaatstoleranties en het passingstelsel;
  – eisen en normen uit de zorgsystemen kwaliteit, (ARBO) veiligheid en milieu.

 

Handvaardigheid

Is vereist bij de / het:

 • – vervaardigen, pasmaken en polijsten van gereedschappen (met de hand en machinaal) tot een nauwkeurigheid van 0,005 mm;
 • – samenbouwen van onderdelen tot werkende gereedschappen;
 • – meten en controleren van gereedschapsdelen en eerste producten met behulp van schuifmaat, (binnen en buiten) schroefmaten, kalibers, loep en dergelijke;
 • – werken met kostbare materialen en onderdelen.

 

Samengesteldheid/bevoegdheden

 • – werkt binnen de beleidskaders van de Maintenance & Engineering Manager
 • – neemt beslissingen over uit te voeren werkzaamheden binnen afgesproken plan van aanpak
 • – ontvangt opdrachten vergezeld van tekeningen van de Maintenance & Engineering Manager, (Project) Engineer en leiding productie afdelingen;
 • – bepaalt de aanpak van het werk en de daarbij te gebruiken gereedschap­pen, machines en hulpmiddelen binnen de in overleg vastgestelde richtlijnen;

 

 

Verantwoordelijkheid

Is verantwoordelijk voor de / het:

 • – realiseren van de afgesproken projecten/werkzaamheden, binnen budget en tijd
 • – ontwikkelen i.s.m. projectleiders van speciale gereedschappen
 • – modificeren van gereedschappen en vastleggen van de gegevens
 • – verhelpen van gecompliceerde storingen in de stanserij;
 • – uitvoeren van technisch onderzoek aan tools en het beoordelen er van;
 • – voorraadbeheer van kritische onderdelen en tools;
 • – Ingangscontrole tools en het vastleggen van de gegevens

 

Communicatie

Vindt plaats bij / met:

 • – Maintenance & Engineering Manager en afdelingsleiding over de uitvoering van de werkzaamheden;
 • – (Project) Engineer over de uitvoering van de projecten en revisies;
 • – collega’s over de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

De Engelse en Duitse taal is vereist bij de / het:

 • – doornemen van manuals

 

Leidinggeven

 • – aan (externe) medewerkers (gereedschapmakers)

Het leidinggeven heeft betrekking op:

 • – het toezien op de realisatie van de uit te voeren werkzaamheden
Tags: gereedschapsmaker, job, jobs, toolmaker, vacancy job

Need more information?

We are here to help. Email us or call +31 (0)20 716 27 47
Contact Us